Stichting Zonne Eiland

Zonne Eiland is een stichting. Het RSIN-nummer van Zonne Eiland is 850774998. Zonne Eiland heeft een bestuur op vrijwillige basis: de leden krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. De leden van het bestuur van Zonne Eiland:

  • Manuela Flüggen (voorzitter)
  • Hanneke Vermue-Roelofs (secretaris)
  • Martin Poot (penningmeester)

De jaarrapporten en statuten van Stichting Zonne Eiland zijn via de contactpagina op te vragen.