Kwaliteit

Op Zorgboerderij Zonne Eiland vinden we goede kwaliteit erg belangrijk en eigenlijk vanzelfsprekend. De CKZ, waar Stichting Zonne Eiland lid van is, voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 9001. Dit houdt onder andere in dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, zoals brandveiligheid en veilige verblijfs- en arbeidsomstandigheden.

Zonne Eiland heeft ook het Zoönose Keurmerk, dat jaarlijks vernieuwd wordt. Dit keurmerk houdt in dat alle mogelijke maatregelen getroffen zijn om overdraagbare ziektes van dier op mens te voorkomen.

Op Zonne Eiland wordt goed geluisterd. Naar cliënten en ouders/verzorgers bijvoorbeeld. Dat doen we altijd, maar er zijn ook enkele vaste inspraakmomenten per jaar. We luisteren ook goed naar de ervaringen van collega’s en delen natuurlijk ook onze kennis. We zijn daarom aangesloten bij Coöperatie van Kleinschalige Zorgaanbieders Zeeland.