Officieel

Stichting Zonne Eiland staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 53163532. De Belastingdienst beschouwt Stichting Zonne Eiland als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN/fiscale nummer is 850774998.

Je kunt de ANBI-status van Zonne Eiland verifiëren op de website van de Belastingdienst. Daarvoor heb je onze officiële naam (Stichting Zonne Eiland) en vestigingsplaats (Sint Kruis) nodig.

Beleidsplan

Jaarverslagen

Jaarrekeningen