Bijdragen aan Zonne Eiland

Om de zorgboerderij aantrekkelijk te houden voor alle cliënten, is veel tijd, energie en geld nodig. Tijd, energie en geld voor diervoer, dierenartskosten en voor het onderhoud aan speeltoestellen, atelier, waterspeelplaats, logeerruimte en de natuurspeeltuin. Als je daar aan wilt bijdragen, heel graag! Kom  vrijwilligerswerk doen of doe een donatie via de button of een storting op NL78RABO0109978609 tnv Stichting Zonne Eiland.