Word vriend van Zonne Eiland

Om de zorgboerderij aantrekkelijk te houden voor alle cliënten, is veel tijd, energie en geld nodig. Tijd, energie en geld voor diervoer, dierenartskosten en voor het onderhoud aan speeltoestellen, atelier, waterspeelplaats, logeerruimte en de natuurspeeltuin.

Als je daar aan wilt bijdragen, heel graag! Word vriend van Zonne Eiland, door vrijwilligerswerk te komen doen of schenk hiernaast of hier (of via NL 78 RABO 0109978609 tnv Stichting Zonne Eiland). Wie 50 euro stort of meer, ontvangt bovendien het mooie fotoboek ‘Zonne Eiland in beeld’.